Professorat i PAS

Nomenaments telemàtics (borsa de treball del Departament d'Ensenyament)

Un cop formeu part de la borsa de treball del Departament d'Ensenyament, cal consultar els nomenaments telemàtics per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i per a la compactació de les vacants i substitucions.

Els nomenaments es finalitzaran de manera automàtica entre el 30 de juny i el 31 d'agost i, per tant, els interessats no han de fer cap actuació en aquest sentit.

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail