El Consorci

Marc normatiu i acords

Resolucions de delegació de competències

 

 

Actualització: d’acord amb la normativa

Font de les dades:  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

Format de les dades: pdf

Data d’actualització 20/11/2017
Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail