Centres i serveis educatius

Consulta d’adscripcions

Per accedir al primer curs de primària i d'educació secundària obligatòria en un centre determinat, té preferència l'alumnat que procedeix dels centres educatius que hi són adscrits.

Adscripcions corresponents al curs 2017-2018


Adscripcions d'educació infantil a educació primària (pendent d'actualitzar)

Adscripcions d'educació primària a educació secundària obligatòria

Adscripcions d'educació secundària obligatòria a batxillerat (pendent d'actualitzar)

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail