!més
info

Centres i serveis educatius

Consulta d’adscripcions

Per accedir al primer curs de primària i d'educació secundària obligatòria en un centre determinat, té preferència l'alumnat que procedeix dels centres educatius que hi són adscrits.

Adscripcions corresponents al curs 2018-2019

Adscripcions d'educació primària a educació secundària obligatòria

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail