El Consorci

Plans de treball del Consorci d'Educació

El Consell de Direcció del Consorci d’Educació va aprovar el novembre de 2012 els compromisos del Consorci en relació amb el Pla a favor de l’èxit escolar, de manera que les actuacions que en formaven part van constituir el pla de treball del curs 2012-2013.

La pretensió del Consorci és continuar aquest procés progressiu de desplegament del pla, per avançar en la realització dels compromisos durant els propers cursos, ampliant en alguns casos l’abast de les actuacions o incorporant noves iniciatives.

Pla de treball del curs 2014-2015
Pla a favor de l’èxit escolar: compromisos del Consorci d’Educació de Barcelona, 56 KB
Desembre, 2014

Pla de treball del curs 2013-2014
Pla a favor de l'èxit escolar: compromisos del Consorci d'Educació de Barcelona, 43 KB
Octubre, 2013

Pla de treball del curs 2012-2013
Pla a favor de l'èxit escolar: compromisos del Consorci d'Educació de Barcelona, 43 KB
Gener, 2013

Data d’actualització 17/12/2015
Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail