Noticies

Torna

Dos nous centres i més mesures per combatre la segregació per al curs 2018-2019

28/02/2018

La creació de dos nous centres públics al districte de Sant Martí i la posada en marxa de mesures per combatre la segregació escolar són dues de les novetats més destacades de cara al proper curs 2018-2019. També s'obren dues oficines d'escolarització a Nou Barris i Sant Andreu i en les places de reserva per a alumnat amb necessitats educatives específiques (NEE), per fomentar l'equitat, es tindran en consideració els alumnes amb condició social desfavorida.

Per al curs 2018-2019 es preveu una demanda aproximada de 12.800 sol•licituds a P3 i 5.200 a 1er d’ESO en els centres del Servei d’Educació a la ciutat. Respecte al curs 2017-2018, es manté el mateix nombre de grups a P3 i augmenta en cinc 1er d'ESO, i si tenim en compte el global del creixement de continuïtat en ensenyaments obligatoris, hi haurà 655 places i 24 grups més.

 De cara al proper curs 2018-2019 està prevista la creació de dos centres nous al districte de Sant Martí, l’Escola Auditori i l'Institut 22@, i es posen en marxa una bateria de mesures per combatre la segregació escolar, sempre buscant una distribució equilibrada en els diferents centres. Amb aquest objectiu enguany s'activa la reserva de places per als alumnes amb NEE; s’estableix una sèrie d'accions comunicatives i d'acompanyament a les famílies que poden presentar més dificultats a l’hora d’accedir i gestionar la informació per a la preinscripció; es posa a l'abast de tothom la Guía de la preinscripció, un Vídeo Tutorial, les sessions informatives a cada districte i les jornades de portes obertes dels centres; i s'obren dues noves oficines d'escolarització.

 

La proximitat, factor clau per l’equilibri territorial

 Aquest principi esdevé d’especial valor a l’inici de l’escolarització als tres anys i fa necessari garantir plaça escolar a la zona de proximitat on pertany cada infant. També avançarem en la desegregació els centres, en la mesura que les famílies escolaritzin els seus fills i filles en la seva zona. Per això la proximitat la considerem un factor clau en la planificació de l’oferta, no només en termes de sostenibilitat, sinó perquè també creiem que l’escola ha de ser el centre de l’educació en clau comunitària.

 

Una educació de qualitat

Treballem perquè tots els centres educatius puguin oferir itineraris educatius equivalents, amb diversitat de realitats i projectes educatius i respectant el caràcter propi de cadascú. Aquest és un repte col•lectiu dels centres i la seva comunitat educativa que compten amb el suport de serveis, professionals i programes.

 El model educatiu de Barcelona fa una aposta clara per la innovació pedagògica als centres educatius. Els programes Xarxes per al Canvi i Eines per al Canvi impulsats pel Consorci, són uns dels exemples que garanteixen la millora sostenible als centres educatius de la ciutat en el marc de la renovació pedagògica.

Barcelona és una ciutat educadora i compta amb una la xarxa d’entorn a cadascun dels barris de la ciutat que disposa d’equipaments, entitats i projectes que complementen i enriqueixen l’oferta educativa.

 

Un model que vetlla per l’equitat i la inclusió

Aquest principi esdevé especialment rellevant per poder garantir l'equivalència en qualitat entre els centres. La tendència en els centres educatius ha de ser el reflex en els propis centres de l’entorn on es troben ubicats. La política educativa ha d’orientar-se a fomentar aquesta realitat que eviti la segregació des de l’inici de l’escolarització. Per poder garantir la igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat, els centres han de disposar d’ajuts, recursos i els serveis necessaris en funció de la seva complexitat.

En el marc de les actuacions que el Consorci d'Educació desenvolupa per avançar en l’equitat i desegregació dels centres educatius de la ciutat, en aquest procés de preinscripció s’inicia una nova línia prioritària en aquest àmbit.

El treball conjunt que s’ha realitzat amb l’Institut Municipal de Serveis Socials ha permès identificar l’alumnat de P3 amb necessitats específiques derivades de situacions socials desafavorides, a partir de la informació disponible dels alumnes nascuts l’any 2015 que estan inclosos al Fons Extraordinari d’ajuts d’emergència social per a infants de 0 a 16 anys

El Consorci preveu l’accés el proper curs a P3 de 194 alumnes amb Necessitats Educatives Específiques (NEE) derivades de discapacitat (NEE A) i 1.004 alumnes amb necessitats específiques derivades de situacions socials desafavorides (NEE B). A partir d’aquesta informació i amb la finalitat d’aconseguir una distribució equilibrada de l’alumnat que contribueixi a la reducció i/o eliminació dels processos de segregació escola, s’ha establert el nombre de llocs reservats a cada zona per alumnes amb necessitats educatives. Aquesta actuació es desenvoluparà en estreta col•laboració amb els Equips d’Atenció Psicopedagògica (EAP) de cada districte.

També segueix vigent el que es va iniciar curs passat sobre la gestió de la matrícula de continuïtat acabat el procés de preinscripció i matrícula, garantint-ne la distribució equilibrada en el marc de cada zona d’escolarització.

 

Més informació Nota de premsa
Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail