Noticies

Torna

4.091 places disponibles en la matrícula extraordinària dels centres de formació d'adults públics

14/09/2017

El proper 18 de setembre s'obre el període extraordinari de matriculació perquè el nou alumnat dels centres de formació de persones adultes (CFA) pugui formalitzar la matrícula en una de les 4.091 places disponibles per al curs 2017-2018.

A partir del proper dilluns, 18 de setembre, tant l’alumnat en llista d’espera com el nou alumnat dels centres de formació de persones adultes (CFA) podrà  formalitzar la matrícula en una de les 4.091 places disponibles per al curs 2017-2018. Totes les persones interessades en obtenir una titulació oficial en un centre de formació d'adults que no van fer la preinscripció el mes de juny, a partir del proper dilluns poden fer la sol·licitud per optar a una de les places disponibles per al curs 2017-2018.

Tot que les classes començaran en els centres de formació de persones adultes el proper dimarts, 19 de setembre, i les persones interessades, en funció de l’ensenyament demanat i de les places disponibles, també podran fer la matricula posteriorment a l’inici del curs.

 

25 centres que ofereixen 11 ensenyaments i 14.000 places

La ciutat de Barcelona compta amb 25 centres de formació de la ciutat de Barcelona, ofereixen un total d’11 ensenyaments oficials diferents, amb una oferta de 14.000 places agrupades en 625 grup.

Els 11 ensenyaments oficials que engloba el pla d'estudis dels centres de formació de persones adultes són llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa, llengua francesa, formació instrumental, graduat en educació secundària, curs d’accés directe a grau mitjà, curs preparatori per a la prova d’accés a grau mitjà, curs preparatori d’accés a grau superior, curs preparatori d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys, competències en informàtica i comunicació). Cada un d’aquests ensenyament té diferents nivells, la superació dels quals comporta l’obtenció d’un certificat, una acreditació o una titulació.

En aquest moments, un cop ja s'ha matriculat l'alumnat que es va inscriure durant el període ordinari de preinscripció, encara queden 4.620 places vacants, distribuïdes en els diferents ensenyament.

 

Procediment d’inscripció

Per poder matricular-se en un centre de formació de persones adultes cal presentar la sol·licitud en el centre i haver complert els 18 anys o bé complir-los durant l'any natural en què s'inicia la formació. També hi poden accedir les persones que compleixin com a mínim 16 anys l'any natural que inicien la formació si tenen un contracte laboral que els impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari, si es troben en procés d'obtenció d'un permís de treball, si són esportistes d'alt rendiment, si cursen o han cursat un programa de formació i inserció, si volen cursar la formació per a proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà o si participen al programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l'ocupació”. Excepcionalment, la gerent del Consorci d'Educació de Barcelona pot autoritzar la incorporació d'alumnes que no compleixin els requisits anteriors, previ informe de la Inspecció d'educació.

 

Enllaç: Oferta d'educació d'adults a la ciutat de Barcelona (document en pdf)

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail