Agenda

Torna

Llegir i escriure amb Ana Frank

La inscripció és oberta fins a l'1 de juny de 2018 Concurs

Llegir i escriure amb Ana Frank és un projecte adreçat a joves d'entre 9 i 15 anys per apropar-los al famós llibre, a la col·lecció de cites i, en general, al món d'Ana Frank. Alumnat fins als 12 anys que ho desitgin poden participar en un concurs de microrelats inspirat en les vivències d'Ana Frank. La inscripció està oberta fins a l'1 de juny de 2018.

Bases del concurs de microrelats de la Xarxa de Jueries d'Espanya

La Xarxa de Jueries d'Espanya-Camins de Sefarad, és una Associació constituïda per 19 municipis que compten, en els seus conjunts medievals, amb un patrimoni arquitectònic, històric, mediambiental i cultural, herència de les comunitats jueves que els van habitar.

Els membres de la Xarxa actuen de manera conjunta en defensa del patrimoni històric i llegat jueu promovent projectes culturals, turístics i acadèmics, realitzant una política d'intercanvi d'experiències nacionals i internacionals que contribueixin al coneixement i respecte mutu de pobles, cultures i tradicions.

La Xarxa de Jueries convoca el I Concurs de microrelats sobre l'Holocaust jueu. La presentació a aquest certamen implica l'acceptació de les següents bases:

1. Participants

Podrà participar l'alumnat de fins als 12 anys de tots els centres docents de les 18 ciutats que constitueixen la Xarxa de Jueries.

2. Objecte del concurs

L'objecte del concurs és descobrir el talent literari i despertar la imaginació dels alumnes, i el tema ha de tenir relació amb l'Holocaust jueu.

3. Temàtica

El microrelat tot i ser de temàtica lliure ha d'estar basat en la descripció personal en primera o tercera persona, d'una vivència, real o fictícia, que vingui  a ser un referent o que ajudi a entendre millor la situació al lector.

3. Contingut i format

Els textos hauran de ser inèdits i estar escrits en castellà, català, basc o gallec. L'extensió màxima serà de 350 paraules (sense comptar el títol). Els originals de les obres es presentaran únicament en format digital i s'han d'enviar a l'adreça electrònica concurso@redjuderias.org amb el següent assumpte i contingut en el missatge:

  • Assumpte del missatge: Concurs Microrelats
  • Contingut del Missatge: Dos arxius en format PDF.

- Arxiu 1. Nom del fitxer: Títol del relat. En aquest arxiu anirà el text a concurs signat sota pseudònim.

- Arxiu 2. Nom de l'Arxiu: Títol del relat-plica. En aquest arxiu s'inclourà: títol del relat, pseudònim, nom i cognoms, domicili complet, centre educatiu al qual pertany l'alumne, fotocòpia DNI o passaport, telèfon i adreça de correu electrònic.

Exemple: Si el títol del relat és "kipá"

Nom del fitxer 1: kipà / Nom del fitxer 2: kipá-plica.

4. Composició del Jurat

El jurat estarà format per:

  • President: Luis Alberto de Cuenca.
  • Vocal: regidor-delegat de Cultura de l'Ajuntament de Lucena.
  • Vocal: regidor de Cultura de l'Ajuntament de Lleó.
  • Vocal: president de la Red de Juderías i alcalde de l'Ajuntament d'Estella Lizarra.
  • Secretària: actuarà de secretària la Gerent de la Xarxa de calls.

5. Premis

S'atorgaran tres primers premis consistents en un viatge a la casa d'Anne Frank, a Amsterdam (Holanda), de la mà de la Fundació Anna Frank. A més, les 25 primeres obres seleccionades seran publicades en un llibre que editarà la Xarxa de Jueries d'Espanya - Camins de Sefarad. El lliurament del premi tindrà lloc en un acte públic que organitzaran els ajuntaments d'on procedeixin els tres premiats.

El jurat podrà declarar desert el premi per la falta de presentació de relats o per no complir les normes del concurs.

6. Difusió del treball premiat

Els autors dels relats cedeixen en exclusiva els drets d'edició a favor de Xarxa de Jueries d'Espanya, que farà constar sempre els autors dels mateixos per a l'edició de publicacions o com a continguts per a futurs projectes de la Xarxa.

7. Terminis

Els relats poden enviar des del 15 d'octubre de 2017 fins a la data límit que serà el dia 1 de juny de 2018. S'admetran obres amb hora de tancament fins a les 23:59 hores del dia 1 de juny rebudes a l'adreça electrònica indicada. La decisió del jurat i notificació als premiats es realitzarà el dia 30 de juny de 2018 i els seus noms apareixeran en el web de la Xarxa de Calls (www.redjuder.org)

 

Més informació Web de la Xarxa de Jueries
Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail