Espai de transparència

Organigrama i funcions

La Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, i el Decret 84/2002, de 5 de febrer aprova la constitució del Consorci d'Educació de Barcelona, l'aprovació dels seus estatuts, la seva estructura bàsica de funcionament i l'organització.

El govern del Consorci

El Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, com a òrgan de govern superior, es compon actualment dels membres titulars següents, nomenats per les administracions consorciades:

Presidenta
Sra. M. Jesús Mier Albert
Vicepresidenta
Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví
Vocals en representació de la Generalitat
Sr. Melcior Arcarons Rua
Sr. Lluís Baulenas i Cases
Sr. Josep Ignasi Garcia i Plata
Sra. Montserrat Llobet i Bach
Sra. Carme Ortoll i Grífols
Vocals en representació de l'Ajuntament
Sra. Emília Andreu Almécija
Sr. Miquel Àngel Essomba Gelabert
Sr. Ricard Fernández Ontiveros
Interventora
Sra. Carolina Pardo Miguel
Secretari
Sr. Carles Arias Casal

 

Estructura executiva del Consorci d’Educació de Barcelona

Estructura executiva del Consorci d'Educació de Barcelona

Gerent

Mercè Massa Rincón

Gabinet de Gerència

Berta Argany Moya

Òrgan de Control Intern

Joan Ignasi Pérez Torio

Direcció de Recursos Corporatius

Carles Arias Casal

Àrea de Recursos Humans i Organització

Miquel Garcia Gázquez

Àrea de Gestió Econòmica

Magí Puig Serra

Serveis Jurídics

Carmelo Guiu Espinosa

Direcció d'Equipaments Educatius

Antoni Garcia Salanova

Manteniment i Serveis Generals

Laura Melchor Robledo

Reformes, Ampliacions i Millores

Pere Munné Comes

Nova Construcció

Sergi Salvador Carreño

Direcció d'Acció Educativa

José Antonio Martín Soler

Àrea de Servei d'Educació i Territori

Pere Masó Anglada

Àrea d'Innovació, Programes i Formació

Marta Comas Sabat

Àrea d'Orientació i Educació Inclusiva

Hortènsia López Morales

Direcció d'Atenció a la Comunitat Educativa

Montse Simón Martín

Sistemes d'Informació i disseny de processos
Jordi Serra Serra

Atenció i Tràmits de l'administració educativa
Helena Caro Santisteve

TIC

Carme Andrés Pera

 

 

 

Actualització: d'acord amb els canvis aprovats per les administracions consorciades al Consell de Direcció, o l'acord d'aprovació de l'organigrama del Consell de Direcció.

Font de dades: Consorci d'Educació de Barcelona

Format de les dades: pdf, html

Data d’actualització 30/03/2017
Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail