Suport educatiu i recursos

Trobades de corals d'educació secundària

El Cant coral és un excel·lent mitjà d’expressió musical col·lectiva, esdevé la base fonamental per a la pràctica musical a l’escola i té un paper molt important en la formació personal i social dels infants i dels joves. El Departament d'Ensenyament convoca la Trobada de corals amb l’objectiu de difondre la pràctica i la creació musical de les alumnes i els alumnes de l'educació infantil, primària, i secundària, per tal de reconèixer la gran labor musical i educativa que realitza el professorat i distingir el treball que els centres docents duen a terme en aquest camp.

L'objectiu primordial de les trobades de corals d'ensenyament secundari de Catalunya és promoure el cant coral i conjunt instrumental a tots els nivells en els centres de secundària. Sovint pot ser la causa perquè el grup coral-instrumental tingui una motivació de permanència, mitjançant els crèdits variables o comuns, i fins i tot, com a grup musical estable (activitats extraescolars). Un altre objectiu també important, és que tots els alumnes i les alumnes d'arreu de Catalunya gaudeixin d'una jornada musical d'esbarjo i d'amistat.

Aquests són els objectius fonamentals que han mogut a la Comissió Permanent a organitzar aquestes trobades de grups corals-instrumentals d'Ensenyament Secundari de Catalunya.

Aquestes trobades s'adrecen a tots els centres d'Educació secundària de Catalunya.

 

XXII Trobada de Corals d'educació secundària - Curs 2015-2016

Un total de 940 alumnes de les corals d'educació secundària de 20 centres educatius de Barcelona, Girona i d’altres poblacions del Barcelonès i del Vallès Oriental van participar ahir en la XXII Trobada de Corals d'Educació Secundària que es va celebrar a l’auditori AXA de l’Illa Diagonal el dia 2 de maig.

 

Notícia de la XXII trobada de corals d'educació secundària

 

Videos dels concerts

Passi 1 del dia 2 de maig de 2016

 

Passi 2 del dia 2 de maig

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail