!més
info

Centres i serveis educatius

Protocol de maltractament infantil i adolescent

El maltractament infantil és una realitat en la nostra societat que reclama avançar, tant a conèixer millor el fenomen, com a articular les respostes més adients.

El Consorci d’Educació de Barcelona forma part del grup impulsor de prevenció de maltractament infantil a la ciutat de Barcelona, conjuntament amb el Consorci Sanitari, DGAIA, Direcció d’Acció Social de l’Ajuntament de Barcelona, Mossos d’Esquadra i Consorci de Serveis Socials.

Per tal de fer front al maltractament infantil, cal disposar d’espais que serveixin per al debat, la coordinació i la implicació de totes les institucions que tenen responsabilitats davant d’aquest fenomen, i fomentar-ne una resposta integral com són els circuits territorials de prevenció de maltractament infantil.

La singularitat d’aquest protocol és la seva concreció al territori. La seva especificitat és que, davant de la detecció d’un cas greu, cal informar al Consorci d’Educació, des del qual s’ha establert un circuit d’actuació intern per fer l’acompanyament i assessorament al centre de manera immediata, alhora que es vetllarà per accionar el procediment de comunicació i actuació davant les altres administracions implicades en el cas.

Documentació del protocol

  1. Formulari de maltractament lleu/moderat (accés restringit als centres) 
  2. Formulari de maltractament greu (accés restringit als centres)
  3. Aplicació de suport per a la presa de decisions (APLISUCEB) (accés restringit als centres)
  4. Circuit protocol maltractament infantil i adolescent en l’àmbit familiar, PDF
  5. Circuit protocol maltractament infantil i adolescent en l’àmbit escolar, PDF
  6. Protocol d’actuació entre els departaments de Benestar Social i Famíla i d’Ensenyament, de detecció, notificació, derivació i coordinació de els situacions de maltactament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu (2016), PDF
  7. Fitxa de comunicació de situació de risc o desemparament infantil des dels centres educatius, DOC
  8. Tipologies de maltractament infantil, PDF
  9. Elements de prevenció davant situacions de maltractament i abús sexual en l'àmbit educatiu, PDF

Marc Legal

Documents Relacionats

Enllaços relacionats

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail