Centres i serveis educatius

Peticions d'equipament per als centres educatius

Les peticions d’equipaments dels centres educatius que depenen del Consorci d’Educació de Barcelona es recullen durant el primer trimestre del curs i són les que corresponen al curs següent. En cas d’existir necessitats urgents d’equipaments es pot realitzar un escrit justificant la demanda.

Per totes dues opcions s’ha d’utilitzar el full de demanda de material indicant les dades sol·licitades a tal efecte:

Equipament de segon ús

Us informem que existeix equipament per reutilitzar, emmagatzemat i a disposició dels centres que tinguin alguna necessitat especifica per resoldre.

El fitxer annexa mostra la informació dels elements que es poden sol·licitar i que una vegada convinguda cita per donar-hi accés al magatzem situat al districte de Sants-Montjuïc serà responsabilitat del centre el traslladar els mateixos al destí.

Actualitzat el 27/10/2017

Retirada de mobiliari

En cas que els centres vulguin retirar mobiliari que no s’utilitza cal que les sol·licituds de trasllat indiquin totes les dades possibles:

  • Llistat del material per portar a la deixalleria o traslladar.
  • Ubicació (aula, planta, edifici,..).
  • Persona referent al centre que tingui coneixement del material en qüestió.
  • En cas d’existir elements aprofitables, com taules o cadires, en un cert estat d’us, cal que ho comuniqueu per traslladar aquest material a un magatzem i donar la possibilitat de disposar-lo per altre centre.
  • Annexar fotografies per complementar la petició ens facilita avaluar l’acció que es té que portar a terme.

Per adreçar les peticions d’equipaments (Nou o de segon ús) o retirades de material s’han de realitzar mitjançant la corresponent sol·licitud a Serveis Generals, adjuntant els fitxers o informació corresponent per l’equipament, a l’adreça de correu serveisgeneralsDEE.ceb@gencat.cat

 

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail