Centres i serveis educatius

Protocol de prevenció de maltractaments infantils

El maltractament infantil és una realitat en la nostra societat que reclama avançar, tant a conèixer millor el fenomen, com a articular les respostes més adients.

El Consorci d’Educació de Barcelona forma part del grup impulsor de prevenció de maltractament infantil a la ciutat de Barcelona, conjuntament amb el Consorci Sanitari, DGAIA, Direcció d’Acció Social de l’Ajuntament de Barcelona, Mossos d’Esquadra i Consorci de Serveis Socials.

Per tal de fer front al maltractament infantil, cal disposar d’espais que serveixin per al debat, la coordinació i la implicació de totes les institucions que tenen responsabilitats davant d’aquest fenomen, i fomentar-ne una resposta integral com són els circuits territorials de prevenció de maltractament infantil.

Fruit d’aquesta feina coordinada, el Consell de Direcció del Consorci d’Educació va aprovar el 16 de novembre de 2012 el protocol d’actuació per als centres educatius de Barcelona en el cas de sospita o certesa de maltractament infantil a menors.

La singularitat d’aquest protocol és la seva concreció al territori. La seva especificitat és que, davant de la detecció d’un cas greu, cal informar al Consorci d’Educació, des del qual s’ha establert un circuit d’actuació intern per fer l’acompanyament i assessorament al centre de manera immediata, alhora que es vetllarà per accionar el procediment de comunicació i actuació davant les altres administracions implicades en el cas.

Aquest protocol s’emmarca en el protocol d’actuació signat entre els departaments de Benestar Social i Família i d’Ensenyament, de detecció, notificació, derivació  i coordinació de les situacions de maltactament  infantil i adolescent en l’àmbit educatiu a Barcelona el 4 de juny de 2012.

Documentació del protocol

  1. Protocol d’actuació per als centres educatius de Barcelona davant sospita o certesa de detecció de maltractament infantil, PDF
  2. Circuit d’actuació del centre educatiu davant sospita o certesa de detecció de maltractament infantil, PPT
  3. Model de comunicat, DOC
  4. Tipologies de maltractament infantil, PDF

Marc Legal

Documents Relacionats

Enllaços relacionats

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail