Centres i serveis educatius

Comissió de tractament d'absentisme escolar i abandonament prematur de Barcelona

En el marc del Pla d’absentisme, s’ha creat les Comissions de Tractament de l’Absentisme Escolar de la ciutat de Barcelona. Aquesta comissió és l’òrgan que ha elaborat i farà el seguiment anual del "Pla Integral de millora de l’escolaritat i de tractament de l’absentisme escolar de la ciutat de Barcelona". La comissió es va constituir el dia 17 de novembre del 2007.

Consorci d'Educació 
Presidenta
M. Jesús Mier
Vicepresident -
Gerent
Mercè Massa
Cap de la Direcció de Centres
José Antonio Martín
Cap del Gabinet Tècnic de Programació
i Suport a l'Escolarització
-
Cap dels Serveis Jurídics
Carmelo Guiu
Àrea d’Orientació i Educació Inclusiva Anna Soteras
Serveis Educatius
Àngels Coté
Directora de l'Equip d'Assessorament i
Orientació Psicopedagògica (EAP) de Sants-Montjuïc
Immaculada Bo
Director de l'Institut La Sedeta (Districte de Gràcia)
Carlos Cerro
Director de l'Escola Collaso i Gil (Districte de Ciutat Vella)
Josep Nuez
Titular escola concertada Escola Pia-Balmes
Antoni Burganya

 

Departament d'Ensenyament 
Inspector en cap
 Xavier Chavarria
President d'una Comissió d'Absentisme
de Districte
 

 

Ajuntament de Barcelona 
Gerent Institut Municipal d'Educació
Josep M. Castiella
Gerent de l'Institut Municipal de
Serveis Socials (IMSS)
Àngels Canals
Director de la Direcció de Serveis de Prevenció Josep M. Lahosa
Secretari Consell Escolar Municipal Josep Rovira
Director del Servei a les Persones del Districte de Nou Barris Lucas Martínez
Secretària del Consell Escolar Municipal
del Districte de Sant Martí
Mireia Mestre
Guàrdia Urbana de Barcelona Marta Pons

 

Departament de Benestar Social i Família
Cap de Servei de la Direcció General
d'Atenció a la Infància i Adolescència
de Barcelona Ciutat
Rosa Pérez

 

Fiscalia de Menors
Fiscal Degà i Delegat de Menors de Barcelona
Juan José Márquez

 

Departament d'interior
Cap de la Unitat Regional de Proximitat
i Atenció al Ciutadà. Regió Policial
Metropolitana de BCN

Josep Guarido

 

Diputació de Barcelona
Gerència de Serveis d'Educació
Felisa Bravo


Recursos

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail