Alumnat i famílies

Acredita't

Moltes persones han adquirit les seves competències professionals en el lloc de treball, mitjançant la pràctica, l'experiència professional i vies no formals de formació. Per tant, són persones que tenen les competències, però no l'acreditació oficial. Aquest procediment permet a les persones que hi participen aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un certificat de professionalitat, un títol de formació professional o totes dues coses i facilita, d'aquesta manera, la seva integració laboral, la promoció professional i el reconeixement social.

Calendari

Prenscripció

  • Termini per emplenar la sol·licitud de preinscripció: del 27 de maig fins el 10 de juny de 2015
  • Termini per presentar la documentació justificativa: del 27 de maig fins el 12 de juny de 2015

Per evitar temps d'espera, recomanem a les persones que vulguin presentar la documentació justificativa al Consorci d'Educació no esperin a fer-ho els últims dies ja que es preveu l'arribada d'un gran nombre de sol·licituds.

  • Consulta dels resultats provisionals d’admesos, no admesos (en llista d’espera) i exclosos a la preinscripció: a partir del 7 de juliol de 2015
  • Termini per presentar reclamacions: 3 dies hàbils (sense comptar el dissabte, si n'hi ha), a partir del dia següent de la publicació de les llistes provisionals de preinscripció.
  • A partir del 22 de setembre de 2015, analitzades les al·legacions presentades, es publiquen les llistes definitives d’admesos, no admesos (en llista d’espera) i dels exclosos en la preinscripció.

Més informació

Web de l'Acredita't del Departament d'Ensenyament

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail