Alumnat i famílies

Subcomissions territorials de garanties d'admissió

Durant el procés de preinscripció i matrícula les subcomissions de garanties d'admissió dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria (3-16 anys) disposaran de la informació de les places vacants que han quedat a la ciutat i atendran les reclamacions o la sol·licitud de canvi de plaça “d’assignació d’ofici".

Informació sobre les subcomissions territorials de garanties d'admissió

Termini de reclamacions a la relació definitiva d’alumnat admès davant les subcomissions de districte: Dimarts 24 (matí i tarda), dimecres 25 i dijous 26 de maig de 2016.

La comissió de Ciutat Vella i les subcomissions territorials de districte atenen les peticions de canvi de plaça entre les vacants existents i les consultes de les famílies.

Consulta d'horaris i seus d'atenció dels districtes municipals, PDF

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail