!més
info

Alumnat i famílies

Assignacions d'ofici

Informació per a tothom que ha presentat sol·licitud de P3 i 1r d’ESO. També és vàlida per a les persones sol·licitants d’altres nivells si s’ha marcat explícitament la casella d’assignació d’ofici.

Ampliació de la sol·licitud de preinscripció

La família de l’alumnat al qual no se li hagi assignat cap de les peticions formulades en la sol·licitud de preinscripció, haurà de completar-la mitjançant un formulari on indicarà per ordre de prioritat una nova relació de centres d’entre els que tinguin vacants.

El Consorci d’Educació de Barcelona avisarà les famílies que previsiblement hauran de ser assignades d’ofici a través de correu electrònic i/o SMS el dia 26 de maig. El mateix dia 26 de maig es publicarà en aquesta pàgina la relació de sol·licituds pendents d’assignació d’ofici i el llistat de centres educatius amb vacants. Els centres educatius publicaran ambdues llistes al tauler d’anuncis del centre educatiu.

El formulari és on line i no s’ha de presentar en paper. Serà accessible al web del Consorci d'Educació a partir del 26 de maig. El nombre de peticions que es poden fer és de 10, com a màxim i de 3 com a mínim. En completar-lo es generarà un correu electrònic (amb una còpia del formulari) per a l’usuari, un per al centre demanat en primer lloc en la sol·licitud inicial de preinscripció i un pel Consorci d’Educació. Les instruccions per omplir-se estaran disponibles en aquesta pàgina.

El termini per emplenar i enviar el formulari s'acaba a les 17 hores del dia 30 de maig. A partir d’aquella hora el formulari no serà accessible.

En cas de necessitat, els dies 29 i 30 de maig els centres educatius que s’havien sol·licitat en primera opció, posaran a disposició de les famílies que s’hi adrecin un ordinador per tal que puguin accedir al formulari electrònic i els facilitaran ajuda, si escau. Només en cas que hi hagi algun problema informàtic, els centres facilitaran el formulari en paper.

Els formularis rebuts seran ordenats tenint en compte el barem i el número de desempat adjudicat en la sol·licitud de preinscripció. Atenent les places vacants, l’assignació es resoldrà per rigorós ordre. Primer s’assignaran les peticions dels formularis corresponents a les sol·licituds fetes en el període de preinscripció i després les de fora de termini.

En cas de no presentar el formulari per complementar la sol·licitud en el període indicat, l’assignació es farà d’ofici amb les vacants restants.

L’assignació d’ofici no dona dret a entrar en llistes d’espera dels nous centres sol·licitats, ni modifica les llistes d’espera ja existents en l’assignació ordinària.

El dia 2 de juny es publicaran les assignacions ordinàries i d’ofici.

 

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail