!més
info

Alumnat i famílies

Segon període preinscripció i matrícula als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior

Per a les persones que no hagin aconseguit plaça al juliol o que no hagin fet preinscripció, s’obre un segon període de preinscripció i matrícula al mes de setembre.

El dia 7 de setembre de 2016 es publiquen les places vacants.

 

Per demanar plaça cal adreçar-se directament al centre escollit.

S’ha de presentar la documentació següent:

  1. A la sol·licitud s’indicarà el cicle i torn que es vol cursar. En cada sol·licitud només es podrà demanar plaça a un centre, però es podran presentar sol·licituds a tants centres com es desitgi.
  2. Document acreditatiu de complir els requisits d’accés.
  3. Nota obtinguda en els estudis que permeten l’accés.
  4. Còpia de la sol·licitud presentada al maig-juny, en el cas que s’hagués participat en el procés de preinscripció.

 

Se seguirà el calendari següent:

  • Difusió dels centres i els cicles amb vacants: 7 de setembre de 2016.
  • Presentació de sol·licituds al centre: del 8 al 12 de setembre de 2016.
  • Publicació als centres de les sol·licituds admeses: 15 de setembre
  • Matrícula: 15 i 16 de setembre

 
Es pot obtenir informació sobre les places vacants: 

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail