Alumnat i famílies

Escoles bressol municipals i llars d’infants públiques. Preinscripció 2016-2017

Per ser admès o admesa en una escola bressol o una llar d'infants pública el nen o la nena ha de tenir, com a mínim, 16 setmanes a l'inici del curs 2016-2017. Si el centre té vacants, pot admetre al llarg del curs nens i nenes a partir del moment que compleixin 16 setmanes.

Calendari de preinscripció i matrícula

 

 • Publicació de l'oferta: entre el 28 i el 29 d'abril de 2016
 • Període de presentació de sol·licituds: del 2 al 13 de maig de 2016, ambdós inclosos.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 24 de maig de 2016.
 • Termini per presentar una reclamació: 25, 26 i 27 de maig de 2016.
 • Sorteig del número de desempat: 27 de maig de 2016 (11.30h a la seu de l'Institut Municipal d'Educació)
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva: 31 de maig de 2016.
 • Publicació de la llista d'infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: 10 de juny de 2016.
 • Període de matrícula: del 13 al 17 de juny de 2016, ambdós inclosos.

Publicació de l'oferta

Oferta de grups i places en els centres públics, escoles bressol i llars d’infants dels ensenyaments d’educació infantil de primer cicle, per al curs 2016-2017, PDF

Sol·licitud de preinscripció

Descarregar de sol·licitud de preinscripció (català), PDF

Descargar la solicitud de preinscripción (castellano), PDF

Resultat del sorteig

En data  27 de maig de 2016 s'ha efectuat el sorteig públic per determinar el número a partir del qual es fa l'ordenació de les corresponents sol·licituds en cas d'empat.

El número per determinar l'ordre de les sol·licituds és el 4.467 (número més gran atorgat: 7.745).

Normativa

 • RESOLUCIÓ ENS/505/2016, de 25 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2016-201.7

  RESOLUCIÓ per la qual es fa públic l'Acord de la Comissió Permanent del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, de 11 d'abril de 2016, sobre preinscripció i matrícula d'alumnat a les escoles bressol i llars d'infants de titularitat pública de la ciutat de Barcelona per al curs 2016-2017. (DOGC 7100 de data 15.04.2016)

Més informació

Full informatiu per a les famílies, PDF

Web de l'Institut Municipal d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona

 

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail