Alumnat i famílies

Formació professional (grau mitjà). Preinscripció 2016-2017

Per accedir a un cicle de formació professional cal formalitzar la sol·licitud corresponent encara que s'estiguin cursant altres ensenyaments en el mateix centre. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Calendari

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta: 13 de maig del 2016.
 • Termini per presentar la sol·licitud: del 18 al 25 de maig de 2016. Es pot presentar documentació fins el dia 27 de maig de 2016. 
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 6 de juny de 2016.
 • Termini per presentar una reclamació: del 7 al 9 de juny de 2016.
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny de 2016.
 • Sorteig del número de desempat: 15 de juny de 2016, a les 11 h als Serveis Centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).
 • Publicació de la llista ordenada definitiva:  17 de juny de 2016.
 • Publicació de l’oferta final: 30 de juny de 2016.
 • Publicació de la relació d’alumnes admesos i llista d’espera: 4 de juliol de 2016.

Matrícula

 • Període de matricula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 5 al 12 de juliol de 2016.

Segon període de preinscripció i matrícula

 • Publicació de les vacants: 7 de setembre de 2016
 • Termini de presentació de sol·licituds al centre: del 8 al 12 de setembre de 2016
 • Publicació de les llistes d’alumnes admesos: 15 de setembre de 2016
 • Matrícula: 15 i 16 de setembre de 2016

Fer la preinscripció

Sol·licitud de preinscripció (accés als tràmits del Departament d'Ensenyament)

Més informació

Normativa

RESOLUCIÓ ENS/1004/2016, de 18 d'abril, per la qual es determinen el calendari i els aspectes específics de la preinscripció per al curs 2016-2017 per als ensenyaments de batxillerat, batxillerat integrat amb música o dansa, cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior, cursos d'accés a aquests cicles, programes de formació i inserció, cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior, artístics superiors (art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i restauració de béns culturals), d'idiomes en escoles oficials d'idiomes, esportius, i els impartits en centres i aules de formació d'adults.

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail