Alumnat i famílies

Preinscripció per al curs 2016-2017

El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya regula el procés de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics.

A Barcelona aquest procés el gestiona el Departament d'Ensenyament conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona a través del Consorci d'Educació de Barcelona.

Accés als estudis

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail