!més
info

Alumnat i famílies

Formació professional (grau mitjà). Preinscripció 2018-2019

Per accedir a un cicle de formació professional cal formalitzar la sol·licitud corresponent encara que s'estiguin cursant altres ensenyaments en el mateix centre. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail