Alumnat i famílies

Ensenyaments esportius. Preinscripció 2016-2017

Informació general

Requisits d'accés

 • Grau mitjà
  • Primer nivell o cicle inicial
   Per accedir al primer nivell o cicle inicial de grau mitjà d'ensenyaments esportius cal tenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat el curs específic d'accés. Les persones que no compleixen aquest requisit han de superar una prova general d'accés al grau mitjà dels ensenyaments esportius. A més a més, en ambdós casos, cal superar la prova específica d'accés de la modalitat, disciplina o especialitat esportiva, o acreditar els mèrits esportius corresponents de la modalitat o especialitat, en els casos en què s'estableixi.

   Per poder fer la prova general d'accés cal tenir 17 anys o complir-los l'any de realització de la prova.

  • Segon nivell o cicle final
   Per accedir al segon nivell o cicle final de grau mitjà cal haver superat el primer nivell o cicle inicial de la mateixa modalitat, disciplina o especialitat esportiva i la prova específica, o acreditar els mèrits esportius corresponents, en els casos en què s'estableixi.

 

 • Grau superior 

Per accedir al grau superior cal tenir el títol de tècnic o tècnica de la modalitat, especialitat o disciplina esportiva corresponent, estar en possessió del títol de batxiller (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat el curs específic d'accés i, en els casos en què s'estableixi, superar la prova de caràcter específic o acreditar els mèrits esportius corresponents de la modalitat o especialitat.

En el cas de no disposar del requisit acadèmic corresponent, també podran accedir-hi les persones que superin la prova general d'accés al grau superior dels ensenyaments esportius i compleixin la resta de requisits d’accés.

Per poder fer la prova general d'accés cal tenir 19 anys o complir-los l'any de la realització de la prova, o bé tenir 18 anys o complir-los l'any de realització de la prova i estar en possessió d'un títol de tècnic relacionat amb aquell al qual es vol accedir.

Períodes de preinscripció i matrícula

El calendari que ha de publicar cada centre ha de detallar les informacions següents:

 • Data de publicació de l'oferta de places.
 • Període de presentació de sol·licituds de preinscripció.
 • Data, hora i lloc del sorteig per obtenir el número de desempat (es fa a cada centre).
 • Data de publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional.
 • Termini per presentar reclamacions.
 • Data de publicació  de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva.
 • Data de publicació de les llistes d'alumnes admesos.
 • Període de matrícula.

Els períodes que s'estableixen per preinscriure's i matricular-se als ensenyaments esportius són els següents:

Primer

 • Publicació del calendari: abans del 9 de maig de 2016. 
 • Termini de presentació de sol·licituds: del 18 al 25 de maig del 2016.
 • El procés s’ha d’haver completat abans del 5 de setembre de 2016.

Segon

 • Publicació del calendari: abans del 5 de setembre de 2016.
 • El procés no es pot iniciar abans del 5 de setembre de 2016, ha d'incloure un període de presentació de sol·licituds de 15 dies (com a mínim) i s’ha d’haver completat abans del 24 d’octubre de 2016.

Tercer

 • Publicació del calendari: abans del 9 de desembre de 2016.
 • El procés no es pot iniciar abans del 9 de desembre de 2016, ha d'incloure un període de presentació de sol·licituds de 15 dies (com a mínim) i s’ha d’haver completat abans del 20 de febrer de 2017.

Quart

 • Publicació del calendari: abans del 28 de febrer de 2017.
 • El procés no es pot iniciar abans del 28 de febrer de 2017, ha d'incloure un període de presentació de sol·licituds de 15 dies (com a mínim) i s’ha d’haver completat abans del 15 d’abril de 2017.

Fer la preinscripció

Sol·licitud de preinscripció (accés als tràmits del Departament d'Ensenyament)

Més informació

Normativa

RESOLUCIÓ ENS/1004/2016, de 18 d'abril, per la qual es determinen el calendari i els aspectes específics de la preinscripció per al curs 2016-2017 per als ensenyaments de batxillerat, batxillerat integrat amb música o dansa, cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior, cursos d'accés a aquests cicles, programes de formació i inserció, cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior, artístics superiors (art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i restauració de béns culturals), d'idiomes en escoles oficials d'idiomes, esportius, i els impartits en centres i aules de formació d'adults.

 

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail