Alumnat i famílies

Batxillerat. Preinscripció 2016-2017

Els ensenyaments de batxillerat es cursen, generalment, entre els 16 i els 18 anys, però s'hi pot accedir a qualsevol edat, sempre que s'hagi obtingut el graduat en educació secundària.

Calendari de preinscripció i matricula

Preinscripció

Publicació de l'oferta inicial: 13 de maig del 2016.

Termini per presentar la sol·licitud: del 18 al 25 de maig de 2016. Es pot presentar la documentació fins al 27 de maig del 2016.

Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 6 de juny de 2016.

Termini per presentar reclamacions: del 7 al 9 de juny de 2016.

Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny de 2016.

Sorteig del número de desempat: 15 de juny de 2016, a les 11 h als Serveis Centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).

Publicació de la llista ordenada definitiva: 17 de juny de 2016.

Publicació de l'oferta final: 30 de juny de 2016.

Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera: 4 de juliol de 2016.

 

Matrícula

Període de matrícula: del 5 al 12 de juliol de 2016.

Fer la preinscripció

Sol·licitud de preinscripció (accés als tràmits del Departament d'Ensenyament)

Més informació

Normativa

RESOLUCIÓ ENS/1004/2016, de 18 d'abril, per la qual es determinen el calendari i els aspectes específics de la preinscripció per al curs 2016-2017 per als ensenyaments de batxillerat, batxillerat integrat amb música o dansa, cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior, cursos d'accés a aquests cicles, programes de formació i inserció, cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior, artístics superiors (art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i restauració de béns culturals), d'idiomes en escoles oficials d'idiomes, esportius, i els impartits en centres i aules de formació d'adults.

 

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail