Alumnat i famílies

Preinscripció a l'educació infantil (3-6 anys), l'educació primària (6-12) i l'educació secundària obligatòria

Preinscripció i matriculació d'alumnes de 3 a 16 anys als centres públics i privats concertats per a aquests nivells educatius: Segon cicle d'educació infantil (P3, P4 i P5), educació primària (de 1r a 6è), educació secundària obligatòria (de 1r a 4t). A P3 es poden preinscriure els infants que compleixen 3 anys durant l'any 2016.

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail