Alumnat i famílies

Escoles bressol municipals i llars d’infants públiques. Preinscripció 2017-2018

Per ser admès o admesa en una escola bressol o una llar d'infants pública el nen o la nena ha de tenir, com a mínim, 16 setmanes a l'inici del curs 2017-2018. Si el centre té vacants, pot admetre al llarg del curs nens i nenes a partir del moment que compleixin 16 setmanes.

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail